Odgovornost

ODGOVORNOST je jedna od najvažnijih osobina svakog profesionalca, umetnika, sportiste, političara, menadžera, radnika! Mnogi to zaboravljaju i misle da je neodgovorno ponašanje sinonim za boemstvo. NIJE! Kod teških psihofizičkih napora kakvi se javljaju kod treninga, sportskih i pozorišnih priprema iRead more…

Opet manipulacija?…

Daću Vam banalan primer. Pokušajte da zamislite ili da odglumite sa nekim sledeću situaciju: Studentkinja ide hodnikom fakulteta i sreće profesora. Menja putanju kretanja i okreće se profesoru, lice joj se skoro panično ozari uz široki osmeh i preteranu radost.Read more…

Dobardankakoste

Najčešće kažemo „Dobardankakoste“ ili „Zdravo’desi?“ ili „Zdravokakosi?“. Probao sam slikovito da Vam dočaram kako sve spajamo jer nemamo mi vremena za druge ljude i njihove odgovore i uostalom, ko su oni u našem sebičnom, egocentričnom svetu gde sam JA najvažniji.Read more…

Beograd.03.04.2012. Marko Stojanovic pantomimicar.ZA ALOFoto:Masanori Josida

Ruka ruci…

U starom Rimu su se ljudi rukovali hvatanjem za podlaktice, pretpostavlja se da bi proverili imate li sakriveno oružje. Rukovanje koje mi danas praktikujemo je počelo možda tek pre 2-3 veka kao gest otvorenosti kojim pokazujemo praznu šaku u kojojRead more…

Gde ruke 72

Šta sa rukama?

Najčešće pitanje sa kojim se srećem kad držim seminare i treninge je: „Šta sa rukama?!” Odgovor je gotovo banalan, ali istovremeno i zastrašujući – RUKE DRŽITE PORED TELA! Tu im je mesto. Neka budu opuštene, ali aktivne, pripravne. To imRead more…